Zapisana karta papieru symbolizująca dokument na niej czarne pióro

Wnioski, druki, formularze

 Ikonka pobierania w kolorze zielonymOchrona Środowiska

 1. Obowiązek zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumenty i formularze dostępne w tej zakładce
 2. docxWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych21.28 KB
 3. docxWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Hrubieszów15.79 KB
 4. docxWniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów18.17 KB
 5. docxZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew21.45 KB
 6. docxWniosek o wydanie decyzji środowiskowej16.65 KB
 7. docxZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków18.99 KB
 8. docxOświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe12.25 KB
 9. docxDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi27.6 KB
 10. docxWniosek o zezwolenie na hodowlę psów ras agresywnych15.75 KB
 11. docxWniosek o wydanie zezwolenia na upraw maku lub konopi włóknistych.25.66 KB

Podatki

 1. Deklaracje oraz informacje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019r. dostępne na stronie Ministerstwa Finansów
 2. docxWniosek o wydanie zaświadczenia17.42 KB
 3. docxWniosek o zwolnienie z tytułu kupna gruntów17.94 KB

Gospodarka Odpadami

 1. Wszelkie dokumenty dotyczące gospodarki odpadami (tj. druki, wnioski, deklaracje, formularze) dostępne są w poszczególnych zakładkach działu gospodarki odpadami 
 2. docxWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego39.8 KB
 3. docxOświadczenie o gruntach dzierżawionych15.07 KB
 4. docxOświadczenie forma prawna, kategoria przedsiębiorstwa, klasa PKD40.17 KB
 5. docxZgoda na przetwarzanie danych osobowych18.63 KB

Gospodarka Nieruchomościami

 1. docxWniosek o rozgraniczenie nieruchomości.17.65 KB
 2. docxWniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.19.11 KB
 3.  docxWniosek o ustalenie numeru porządkowego.21.9 KB
 4. docxWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.17.82 KB