Rysunek kilku postaci przy stole

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca: Wioleta Żak
Zastępca Przewodniczącej: Lidia Wieczorek
Sekretarz: Justyna Kaczkowska
Skarbnik: Wioletta Bojarczuk
Komisja rewizyjna: Urszula Czychańska, Agata Kamińska
Członkowie: Magdalena Okońska, Marta Pytka, Katarzyna Nowak, Agata Smoliga

 

Rady oddziałowe

Punkt Przedszkolny:
Przewodnicząca: Wioletta Żak,
Zastępca przewodniczącej: Lidia Wieczorek,
Skarbnik: Magdalena Bojarska

Oddział Przedszkolny
Przewodnicząca: Marta Pytka
Zastępca przewodniczącej: Katarzyna Bednarz
Skarbnik: Monika Pisarczuk

Kl.I.
Przewodnicząca: Natalia Wawrzecka,
Zastępca przewodniczącej: Agata Kamińska,
Skarbnik: Dorota Kraj

Kl. II:
Przewodnicząca: Magdalena Bojarska
Zastępca przewodniczącej: Agata Smoliga
Skarbnik: Wioleta Bednarczuk

Kl. III
Przewodnicząca: Katarzyna Nowak
Zastępca przewodniczącej: Marta Pytka
Skarbnik: Katarzyna Bucoń

Kl. IV
Przewodnicząca : Wioletta Bojarczuk,
Zastępca przewodniczącej: Urszula Czychanska,
Skarbnik: Angelika Lalik

Kl. V
Przewodnicząca: Dorota Kraj
Zastępca przewodniczącej: Justyna Kaczkowska
Skarbnik: Barbara Ferenc

Kl. VI
Przewodnicząca: Magdalena Okońska
Zastępca przewodniczącej: Dorota Wilkos
Skarbnik: Renata Dworak

kl. VII
Przewodnicząca: Agata Kamińska
Zastępca przewodniczącej: Monika Mazurkiewicz
Skarbnik: Lidia Wieczorek

Kl. VIII
Przewodnicząca: Anna Bielecka
Zastępca przewodniczącej: Urszula Czychańska
Skarbnik: Marta Bucior