po lewej siedziba GZUK po prawej traktor z beczką asenizacyjną

Usługi asenizacyjne

Szanowni Państwo,

od 13 maja 2020 r. usługi związane z opróżnianiem szamb świadczone są przy użyciu pojazdu specjalnego z beczką asenizacyjną poj. 11,5 m3. Na cenę usługi składają się następujące pozycje:

  • wywóz nieczystości płynnych do miejsca neutralizacji – 3,12 zł (netto) za 1 km,
  • załadunek i rozładunek – 9,01 zł (netto) za 1 m3,
  • opłata za neutralizację– 16,90 zł (netto) za 1 m3.

*Opłata za neutralizację dotyczy przyjęcia nieczystości płynnych na stacji zlewczej oczyszczalni ścieków w Hrubieszowie i jest niezależna od Zakładu.

Zlecenia na wykonanie usług przyjmowane są telefonicznie pod numerami: 84 697 16 60, 84 697 16 61. Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną zawieszamy świadczenie usług asenizacyjnych przy użyciu ciągników z beczkami o pojemnościach 4 m3 i 8,5 m3.