Urząd Gminy Hrubieszów

postać krzycząca przez megafon

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Wójta Gminy Hrubieszów na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w 2023 r.

Węgiel

Informacja o postępie prac w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla

W związku z przystąpieniem gminy Hrubieszów do zakupu węgla oraz jego dystrybucji dla mieszkańców gminy po preferencyjnych cenach, informujemy o postępie prac w tym zakresie:

Węgiel

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych

W związku z przystąpieniem gminy Hrubieszów do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych informuję, że wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, ul. B. Prusa 8, piętro I, pok. nr 12, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

ilustracja domu

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ilustracja domu

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

postać krzycząca przez megafon

WÓJT GMINY HRUBIESZÓW ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Jelcz typ 315M

WÓJT GMINY HRUBIESZÓW ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki Jelcz typ 315M

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvs" position.

Wróć do początku strony