Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Urząd Gminy Hrubieszów

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Hrubieszów ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości. Przetargi odbędą się w dniu 22 maja 2024 roku w siedzibie Urzędu Gminy Hrubieszów.

Grupa kolorowych postaci
fot. pixabay.com

Opracowanie Strategii rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030

Strategia rozwoju ponadlokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2030 po wstępnej ocenie dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, po uwagach i z naniesionymi zmianami.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Lis

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Wiosenna Akcja Szczepień Lisów PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE.

 

Grupa postaci
fot. pixabay.com

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Społecznej Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

W związku z realizacją Porozumienia Międzygminnego z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Hrubieszowskim Obszarze Funkcjonalnym (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r. poz. 1315), Rada Porozumienia ogłasza nabór kandydatów do Rady Społecznej MOF.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.