O przedszkolu

Nasze przedszkole mieści się przy Szkole Podstawowej im ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie. Są w nim dwie grupy przedszkolne - młodsza, do której uczęszczają dzieci 3- i 4-letnie, oraz starsza 5- i 6-latków. Grupa młodsza zajmuje dwie sąsiadujące ze sobą sale, dzięki czemu zostały wydzielone strefy swobodnej zabawy oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Pięciolatki i sześciolatki bawią się i uczą w osobnej sali, przystosowanej do potrzeb starszych dzieci.

W przedszkolu pracują kreatywni, wykwalifikowani nauczyciele, którzy stale poszukują i wdrażają nowe pomysły w swojej codziennej pracy.