Honorowy Patronat Wójta Gminy Hrubieszów

O Patronat Honorowy Wójta Gminy Hrubieszów może ubiegać się organizator imprezy, wydarzenia bądź przedsięwzięcia, które posiadają zasięg lub rangę gminną, a ich realizacja jest zbieżna z zadaniami gminy i służy promocji oraz rozwojowi gminy Hrubieszów. Wniosek o Honorowy Patronat Wójta ( wg. wzoru) należy przesłać na adres siedziby Urzędu Gminy Hrubieszów lub dostarczyć osobiście do pokoju Nr 15.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy Hrubieszów lub otrzymać w komórce właściwej ds. rozwoju gminy. Każdy kto ubiega się o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Hrubieszów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem dostępnym na stronie gminy.

Do pobrania:

pdf1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Patronatu Wójta Gminy Hrubieszów.pdf89.38 KB

pdf2. Regulamin objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów.pdf143.59 KB

pdf3. Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Hrubieszow.pdf214.57 KB

pdf4, Sprawozdanie z realizacji wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów.pdf122.39 KB