Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Inwestycje i Projekty

Megafon na niebieskim tle
fot. pixabay.com

Zapytanie ofertowe - Remont kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Remont kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach, w której zakres wchodzą: wykonanie poziomej izolacji ścian, naprawa tynków zewnętrznych i wewnętrznych, odtworzenie formy zewnętrznych schodów, malowanie ścian zewnątrz i wewnątrz, remont stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski odwadniającej w kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach, wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Lubelskiego pod nr A/547, należącej do Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie.

Flaga Unii Europejskiej
gov.pl

Informacja na temat realizacji przez Gminę Hrubieszów Programu MALUCH+ 2022–2029 finansowanego ze środków KPO i FERS

Skrócony tytuł zadania: Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029.

Nazwa zadania: Utworzenie 30 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Gminnym „Nasze Skarby” w Obrowcu, Obrowiec 44, 22-500 Hrubieszów.

Flaga Unii Europejskiej

Gmina Hrubieszów uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Hrubieszów”.

Gmina Hrubieszów uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Hrubieszów”.

Przedmiotem projektu jest rozwój nowoczesnych technologii i ich coraz szersze wykorzystanie przez Gminę Hrubieszów oraz jej mieszkańców w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa, w postaci systemów zabezpieczeń, procedur organizacyjnych, działań podnoszących wiedzę i świadomość w obszarze cyberzagrożeń.

flaga UE
fot. pixabay.com

Przebudowa budynku byłej szkoły w Koble na świetlicę wiejską

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły w Koble na świetlicę wiejską” mająca na celu udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

flaga UE
fot. pixabay.com

Remont zadaszenia-wiaty wielofunkcyjnej drewnianej w miejscowości Czumów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Remont zadaszenia-wiaty wielofunkcyjnej drewnianej w miejscowości Czumów” mająca na celu udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej, umożliwiającym zwiększenie włączenia społecznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

flaga UE
fot. pixabay.com

Ogłoszenie o naborze oświadczeń

Informuję, że istnieje ponowna możliwość ubiegania się o środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR,

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.