O Świetlicy

Świetlica szkolna funkcjonuje od września 2015 roku. Zgodnie z potrzebami środowiska i oczekiwaniami rodziców prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, podczas których uczniowie mają zapewnioną opiekę oraz rozwijają zainteresowania plastyczne, sportowe i czytelnicze. Ze świetlicy korzystają głównie uczniowie dojeżdżający busem. Zajęcia odbywają się osiem razy w tygodniu, a opiekę sprawują: pani Dyrektor Bożena Nowosad, pani Małgorzata Bogucka, pani Barbara Frykowska, pani Anna Karcz, pani Katarzyna Niźnikowska i pani Ewelina Rybicka.

Celem zajęć świetlicowych jest  przede wszystkim  kształtowanie pozytywnych postaw dzieci wobec kolegów i osób dorosłych, oraz wychowanie w poszanowaniu  kultury, tradycji i obyczajów.