Kalendarz ścienny

Terminy płatności

Informujemy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać każdego roku w nieprzekraczalnych terminach:

  1. Za I kwartał do dnia 15-go marca;
  2. Za II kwartał do dnia 15-go maja;
  3. Za III kwartał do dnia 15-go września;
  4. Za IV kwartał do dnia 15-go listopada

u inkasenta (sołtysa) lub przelewem albo przekazem pocztowym na rachunek bankowy:
Urząd Gminy Hrubieszów
ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów
Bank Pekao S.A. I o/Hrubieszów
Nr 82 1240 2816 1111 0010 5090 5055.