Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Duża ilość starych monitorów przeznaczonych do utylizacji
fot. pixabay.com

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), udostępnia się informację o zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz punkcie zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Hrubieszów.

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.
Okopy Kolonia 49
22-175 Dorohusk
tel. 82 566-11-02, 82 566-12-06
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hrubieszów.

INFORMACJA O PUNKCIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie bazy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893 z późn. zm.) dystrybutor jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.