Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Zadania Samorządu

Lista wykonanych zadań, ołówek
fot. pixabay.com

Zadania Samorządu

Samorząd Uczniowski jest organizacją, która wpływa na życie szkoły, starając się przy tym, aby forma działania była urozmaicona i atrakcyjna. Ponieważ uczniowie mają trudności w organizowaniu i wykonywaniu różnych zadań, samorząd dąży do tego, aby umożliwić im uczestniczenie w różnorodnych sytuacjach wychowawczych.

Zadaniem rady samorządu uczniowskiego jest:

 1. Prowadzenie księgi ciekawych rekordów szkoły.
 2. Wdrażanie młodzieży do prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 3. Udział w akcjach charytatywnych.
 4. Wspomaganie działalności statutowej szkoły.
 5. Organizowanie apeli – przybliżenie uczniom zadań na każdy miesiąc roku szkolnego.
 6. Przydział i rozliczanie wykonywanych dyżurów w czasie przerw.
 7. Ilustrowanie wydarzeń szkolnych na gazetce.
 8. Uczestniczenie w posiedzeniach klasyfikacyjnych rad pedagogicznych.
 9. Dysponowanie środkami finansowymi pozyskanym przez samorząd.
 10. Organizowanie turniejów, konkursów, loterii i quizów.
 11. Kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych.
 12. Rozwijanie potrzeby działań na rzecz zwierząt i przyrody.
 13. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
 14. Podejmowanie działań na rzecz promowania szkoły.
 15. Dbałość o przyjazną atmosferę w szkole i szacunek dla jej pracowników.
 16. Prezentowanie przez uczniów swoich talentów, zdolności i zainteresowań.

 

Zadania sekcji działających w Samorządzie Uczniowskim

SEKCJA KULTURALNO- DEKORACYJNA
Zadania:
- Organizowanie apeli, akademii, konkursów i dyskotek.
- Opieka nad gazetką Samorządu Uczniowskiego.
- Przygotowanie dekoracji na uroczystości szkolne.

SEKCJA TECHNICZNA
Zadania:
- Opieka nad sprzętem nagłaśniającym podczas apeli, imprez i uroczystości szkolnych.

SEKCJA PORZĄDKOWA
Zadania:
- Dbanie o porządek podczas przerw oraz sprawne i uporządkowane zajmowanie miejsc przez uczniów podczas szkolnych apeli i uroczystości.
- Organizowanie i przeprowadzanie konkursów związanych z zachowaniem porządku w szkole.
- Wyznaczanie odpowiedzialnych za pozostawienie i sprawdzenie porządku po imprezach szkolnych: np. sprawdzenie czystości sali gimnastycznej, sal lekcyjnych po uroczystościach.
- Pomoc w organizowaniu dyskotek i innych imprez w szkole

WOLONTARIAT
Zadania:
- Udział w akcjach wolontariatu (zbiórka nakrętek dla kolegi Patryka – absolwenta szkoły, zbiórka darów dla potrzebujących, zbiórka karmy do schroniska dla zwierząt, akcja Góra Grosza, festyny, kiermasze, itp.);

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.