Tablica, na niej żarówka i wiele symboli edukacyjnych.

Nauczyciele

KADRA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIENIANACH

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Dyrektor Szkoły Robert Kryszczuk - wychowanie fizyczne

Alina Sidorowicz - edukacja wczesnoszkolna, język rosyjski, plastyka, muzyka, biblioteka

Alina Drączkowska - edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Agnieszka Kaczyńska –  biologia, geografia, przyroda, informatyka

Agata Kamińska - język angielski, chemia

Elżbieta Łabańska – matematyka, fizyka,  technika

Agnieszka Gałan - edukacja wczesnoszkolna, wdż

Aleksandra Jaworska - język polski, doradztwo zawodowe

Łukasz Wańczycki - wychowanie fizyczne

Beata Bielak – religia, historia, wiedza o społeczeństwie

Natalia Garbacz - edukacja wczesnoszkolna, logopeda, pedagog szkolny

Jolanta Łukiewicz-  edukacja przedszkolna

Aneta Tarłowska - edukacja przedszkolna

Agnieszka Maćkowska- Mart - nauczyciel współorganizujący

Anna Lisowska - edukacja przedszkolna, pedagog specjalny