Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Instrukcja korzystania ze strony

Instrukcja korzystania ze strony

Postać kobiety, znak zapytania, dokument ilustrujący instrukcjęNawigacja

Do nawigacji po niniejszej stronie (witrynie, serwisie) służy menu nawigacyjne umieszczone w górnej  jej części. Menu nawigacyjne podzielone jest tematycznie na pozycje, które odpowiadają jednostkom organizacyjnym gminy Hrubieszów. Nazwy poszczególnych pozycji menu nawigacyjnego są linkami (uruchamianymi po najechaniu na wybraną kategorię i kliknięciu na nich lewym przyciskiem myszy), które służą do wyświetlenia danej informacji lub też rozwijają się gdy zawierają podpozycje (podmenu). Po wybraniu odpowiedniej pozycji lub podpozycji wyświetlana jest żądana informacja, wówczas dodatkowo pojawia się menu boczne po prawej stronie witryny dotyczące konkretnie wybranej pozycji z menu górnego (podmenu).

Na samej górze witryny umieszczone zostały następujące elementy (poniżej opisano ich wygląd i działanie - zaczynając od strony lewej):

 • Logotyp Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu – graficzny odnośnik do strony głównej serwisu.
 • Ikonka symbolizująca biało czarny okrąg - możliwość przełączenia witryny w tryb kontrastowy.
 • Ikona symbolizująca BIP – wyświetla artykuł z wykazem adresów BIPów wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów.
 • Ikonka symbolizująca ePUAP – wyświetla artykuł z opisem i sposobem dostarczania dokumentów do Urzędu Gminy Hrubieszów poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
 • Ikonka symbolizująca portal społecznościowy Facebook - link do oficjalnego profilu Gminy Hrubieszów na serwisie społecznościowym Facebook.
 • Ikonka symbolizująca mapę strony - wyświetla wszystkie linki w postaci rozwiniętej tzn. z podpozycjami (podmenu) zawarte w menu nawigacyjnym.
 • Ikonka symbolizująca kopertę - odnośnik do oficjalnego adresu e-mail Urzędu Gminy Hrubieszów.
 • Ikonka symbolizująca lupę - wyświetla moduł wyszukiwania na stronie.
 • Ikonka symbolizująca niepełnosprawność - link do artykułu z deklaracją dostępności strony.
 • Widżet meteorologiczny - pokazujący aktualną temperaturę oraz informację o zjawiskach meteorologicznych. 

Pod elementami wyżej opisanymi znajduje się zasadnicza część witryny, gdzie wyświetlane są żądane informacje.

W dolnej części strony umieszczone zostały cztery moduły, w których zawarto następujące informacje (patrząc od lewej): 

 • Informacje kontaktowe wraz ikonkami, które pełnią te same funkcje co ikonki opisane powyżej.
 • Informacje pozostałe wraz z odnośnikami do artykułów dotyczących funkcjonowania strony tj. instrukcje, deklaracje, informacje o RODO itp.
 • Przydatne linki - odnośniki do stron zewnętrznych (m.in. takich, których publikacja jest wymagana prawem).
 • Nota informacyjna - informacje ogólne o niniejszym serwisie.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.