Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Aktualności

VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego w Polsce

W tym roku w dniach od 28 czerwca do 14 lipca odbywa się VIII Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Spis przeprowadzany jest cyklicznie co 10 lat i obejmuje możliwie wszystkie gniazda bociana białego, na całym obszarze występowania tego gatunku (Europa, Azja i Afryka Północna). Podstawową jednostką terytorialną spisu jest gmina i na terenie gmin obserwatorki i obserwatorzy liczą gniazda bocianów oraz przyporządkowują je do konkretnych kategorii.

Biały megafon na niebieskim tle
fot. pixabay.com

Oferta na realizację zadania publicznego - konsultacje

Treść oferty dostępna na stronie BIP Urzędu Gminy Hrubieszów. Link poniżej.

Oferta realizacji zadania publicznego

Flaga i Godło Polski
gov.pl

Budowa windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Hrubieszów

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Inwestycja polega na budowie szybu windowego oraz windy osobowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy Hrubieszów przy ul. B. Prusa 8 w Hrubieszowie. Realizacja inwestycji umożliwi wszystkim osobom dostęp do każdej kondygnacji w budynku a przede wszystkim osobom ze szczególnymi potrzebami.

Megafon na niebieskim tle
fot. pixabay.com

Zapytanie ofertowe - Remont kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Remont kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach, w której zakres wchodzą: wykonanie poziomej izolacji ścian, naprawa tynków zewnętrznych i wewnętrznych, odtworzenie formy zewnętrznych schodów, malowanie ścian zewnątrz i wewnątrz, remont stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski odwadniającej w kaplicy grobowej De Magura-Madan w Mienianach, wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Lubelskiego pod nr A/547, należącej do Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie.

czerwony megafon na białym tle
fot. pixabay.com

Zapytanie ofertowe - Wymiana stolarki Czumów

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych nr 3 i 4 w zabytkowym pałacu w Czumowie. Inwestycja polegać będzie na wymiana 31 szt. okien oraz 5 szt. drzwi zewnętrznych wykonanych z drewna sosnowego w lokalach mieszkalnych nr 3 i 4, usytuowanych w zabytkowym pałacu w Czumowie, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Lubelskiego pod nr A/602, stanowiących własność prywatną Barbary i Mariana małż. Pawlak. Na zamówienie składa się wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na działce nr 107/3 w miejscowości Czumów, gmina Hrubieszów, zgodnie z załączonymi: dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę oraz z koniecznością uzgodnienia szczegółowych rysunków wykonawczych i kolorystyki stolarki z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Postać trzymająca czerwony megafon
fot. pixabay.com

Zapytanie ofertowe - Remont organów kościelnych w Moniatyczach

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Remont organów kościelnych w Moniatyczach. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu gruntownej renowacji szafy organowej i prospektu oraz renowacji podłogi w kościele w Moniatyczach, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Lubelskiego pod nr A/85, należącym do Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.