Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Zagospodarowanie odpadów komunalnych

pięć koszy różnokolorowych na odpady komunalne
fot. bixabay.com

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), udostępnia się informację o miejscu zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Hrubieszów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych jest:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego w Srebrzyszczu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. ks. P. Skargi 11
22-100 Chełm

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.