Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

kosz na śmieciNa podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), udostępnia się informację o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie, Świerszczów 108, 22-500 Hrubieszów.

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Hrubieszów mogą dostarczać bezpłatnie (własnym transportem), następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny, tj.:
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone i bioodpady,
 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale.
PSZOK czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00–15.00.
PSZOK nie przyjmuje odpadów komunalnych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Do pobrania:

 1. docxRegulamin PSZOK 21.94 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.