Ikony przedstawiające dziecko rozmawiające z osobą dorosła

Pedagog szkolny, psycholog i pedagog specjalny

Od roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie pracuje pedagog szkolny. Stanowisko to zajmuje pani mgr Anna Karcz.

W roku szkolnym 2023/2024 konsultacje pedagoga szkolnego dla uczniów i rodziców prowadzone są:

  • w poniedziałki w godz. 10:55-11:40,
  • we wtorki w godz. 8:00-10:35,
  • w środy w godz. 8:55-9:40.

 

Od roku szkolnego 2023/2024 w szkole na stanowisku psychologa pracuje pani mgr Kamila Sarzyńska.

Konsultacje dla uczniów i rodziców prowadzone są:

  • w poniedziałki w godz. 8:00-11:00,
  • w piątki w godz. 11:00-14:00.

 

Od roku szkolnego 2023/2024 na stanowisku pedagoga specjalnego zatrudniona jest pani mgr Anna Karcz.

Konsultacje dla uczniów i rodziców prowadzone są:

  • w poniedziałki w godz. 8:55-10:35,
  • w środy w godz. 9:50-11:40,
  • w piątki w godz. 9:50-11:40.