Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"

W naszej szkole w czerwcu 2012r. był realizowany Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pod hasłem „Czyste powietrze wokół nas”

Celem głównym programu był:

  1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymianych pomieszczeniach lub gdy dorośli pala przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

  1. Kształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
  2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
  3. Zwiększenie wrażliwości na szkodliwość dymu papierosowego
  4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenie papierosów
  5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

Dzieci z oddziału przedszkolnego przy naszej szkole brały udział w zajęciach warsztatowych poprzedzonych spotkaniem z rodzicami, którzy wyrazili zgodę na realizację programu antynikotynowego w grupie ich dzieci. Dzieci z obserwacji doskonale zlokalizowały źródła dymu, powiedziały co dymi i dlaczego, wykonały rysunki różnych dymów, które zaprezentowano na gazetce szkolnej. Te rysunki wykorzystaliśmy także do kolejnych zajęć. poszczególne zajęcia bardzo zaciekawiły dzieci, z chęcią wykonywały wszystkie działania, bardzo chętnie wypowiadały się na temat wpływu różnych dymów, dymu tytoniowego na zdrowie nas wszystkich. Z ochotą przystąpiły do wykonania historyjki obrazkowej, znaczka „ Nie pal przy mnie” czy rysowały źródło dymu i Dinusia. Ze względu na brak piosenki dzieci nauczyły się tekstu jako wiersza, rytmizowały tekst, wypowiadały w różnym tempie. Tego typu zajęcia są lubiane przez dzieci ponieważ rozwijają wszechstronnie ich umiejętności.

Jolanta Łukiewicz

Nauczycielka z dziećmi, pozują do zdjęcia w sali lekcyjnej
Nauczycielka z dziećmi, pozują do zdjęcia w sali lekcyjnej
Dziecko rysuje coś na kartce
Dziecko rysuje coś na kartce
Rysunek dziecka
Rysunek dziecka
Rysunki dzieci przyczepione do tablicy szkolnej
Rysunki dzieci przyczepione do tablicy szkolnej