Cztery tańczące postacie

Zespół taneczny

O zespole:

Zespół taneczny powstał w 2009 roku. Nazywa się „ Kalejdoskop”. Do zespołu należą chętne dzieci z klas I-IV. Opiekunem jest Anna Myśliwiec. W swoim repertuarze posiada tańce dyskotekowe i układy do muzyki klasycznej. Występami uświetnia uroczystości szkolne i lokalne.

Wydarzenia:

Rok szkolny 2017/2018

Wydarzenia:
13.X.- zespół zaprezentował tańce z najlepszymi życzeniami z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
17.XI.- dzieci wystąpiły na szkolnej uroczystości z okazji PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA
20.I. - zespół wystąpił na uroczystości zorganizowanej przez KGW z okazji DNIA SENIORA