Natura 2000

Logo programu NATURA 2000Natura 2000 to sieć obszarów wyznaczanych na terenie państw członkowskich Unii europejskiej. Celem europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest ochrona siedlisk naturalnych i pół naturalnych oraz roślin i zwierząt. Wśród nich występują gatunki, które w Europie są najbardziej charakterystyczne, a jednocześnie rzadkie lub zagrożone wyginięciem.

Podstawą prawną dla obszarów Natura 2000 są dwie dyrektywy europejskie: tzw. „dyrektywa ptasia” i tzw. „dyrektywa siedliskowa”. Co istotne ochroną prawną nie jest objęty cały obszar Natura 2000, a występujące na nim konkretne przedmioty ochrony (czyli gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska). Na terenie Gminy Hrubieszów występują cztery obszary Natura 2000, dwa ptasie i dwa siedliskowe.

pdfNatura 2000409.14 KB