GOPS Hrubieszów

Postać krzycząca przez megafon

Telefon zaufania dla Osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o utworzeniu Telefonu Zaufania dla Osób z Ukrainy.

widok karty seniora

Ogólnopolska Karta Seniora

Gmina Hrubieszów przystąpiła do Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, którego organizatorem jest Stowarzyszenie MANKO. W ramach programu zostało zawarte porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Manko, Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego Spółka z o.o., a Gminą Hrubieszów.

postacie starszych osób nad nimi dłonie

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gmina Hrubieszów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie zamierza przystąpić do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Gmina Hrubieszów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że podjęto działania mające na celu diagnozę potrzeb dot. realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II

drogowskazy

ZUS - Kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze

Do ZUS można już złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Postać krzycząca przez megafon

Zasady udziału w programach

Zasady udziału w programach w roku 2022: Opieka wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Budynek UG i GOPS

PRZYPOMINAMY O TRYBIE PRACY

Przypominamy o trybie pracy Urzędu Gminy Hrubieszów oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvs" position.

Wróć do początku strony