Odpady z działalności rolniczej

Odpady z działalności rolniczej (m. in. opon z maszyn rolniczych):

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1297) Urząd Gminy Hrubieszów zamieszcza informacje dotyczące adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady z działalności rolniczej nie są odpadami komunalnymi. Należy ponadto zauważyć, że art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednoznacznie stanowi, iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługi administracyjnej systemu.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że gmina nie może z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywać kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej.

Poniżej punkty odbioru odpadów z działalności rolniczej:

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC – Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691 122 383 (firma odpłatnie przyjmuje folie po sianokiszonce, worki po nawozie, worki typu Big-Bag, folia stretch, plastikowe skrzynki, wiadra, kanistry;  nie odbiera natomiast folii czarnej i czarno-białej);
 • H.U. „Kornex” Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż, tel. 669 105 580, 665 622 822;
 • REMONDIS Sp. z o.o., Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, tel. 501230542 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu Big-Bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin.
 • Lub–Eko-Plus, Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439 – folia odpadowa, sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych;
 • Skoczylas Maciej Skoczylas, ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa, tel. 691 370 360;
 • Orzeł S.A, ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999;
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej,
  tel. 514687876 - folie rolnicze po sianokiszonce, worki typu Big-Bag.
 • Mir-Eko Sp. z o.o., ul.Górna 27, 22-530 Mircze, tel. 530 132 312 -biała folia rolnicza po sianokiszonce.
 • „M” EKOL-RECYKLING-Mieczysław Miedziak, ul. J. Petera 54, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 693 347 837 baza na terenie AGRO-UPOL Sp. Z o.o.,
  ul. Nowa 100, 22-500 Hrubieszów, tel. - folia rolnicza, opakowania po nawozach
  i typu Big-Bag, folia po sianokiszonce.
 • GRUPA RECYKL S.A.  Chełm ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm tel. 667 750 108 – opony rolnicze.
 • Trans-Południe Sp. z o.o., Podgrodzie 8B, 39-200 Dębica, tel. 14 68 08 703 - opony rolnicze.