pojazd, śmieciarka

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne

INFORMACJA O PODMIOCIE ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), udostępnia się informację o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Hrubieszów.

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Hrubieszów w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.21 r. zajmuje się:
 • Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o.
 • Okopy Kolonia 49,
 • 22-175 Dorohusk,
 • tel. 82 566-11-02, 82 566-12-06.
WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚĆI NIEZAMIESZKAŁYCH:
 1. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
  • ul. Krucza 20,
  • 22-500 Hrubieszów,
  • tel. 84 696-25-00.
 2. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O.
  • ul. Wielka 62,
  • 22-630 Tyszowce,
  • tel. 84 661-93-70.
 3. MIR-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • ul. Kryłowska 20,
  • 22-530 Mircze,
  • tel. 530 616 157.
 4. ECLER WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DARIUSZ GAŁAN
  • ul. Promienna 19, Łaszczówka,
  • 22-600 Tomaszów Lubelski,
  • tel. 84 665-00-82.
 5. EKO-KRAS SPÓŁKA Z O.O.
  • ul. Marii Konopnickiej 27D,
  • 23-204 Kraśnik,
  • tel. 500-140-910.
 6. SKUP-SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU LEW-POL WIESŁAW LESZCZYŃSKI
  • ul. Usługowa 7A,
  • 22-540 Dołhobyczów,
  • tel. 783-666-292 lub 697-498-153.