Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - O szkole

Historia szkoły

Historia powstania

Początki powstania Szkoły Podstawowej w Mienianach sięgają roku 1952. Wówczas Tadeusz Bartnik-mieszkaniec Mienian wraz lokalną społecznością postanowił zorganizować pomieszczenie do nauki dzieci. Pomimo wszelkich prac i starań, Wydział Oświaty nie zgodził się na otwarcie szkoły. Dopiero na polecenie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wydział Oświaty w Hrubieszowie powołał komisję trójosobową, która w sierpniu 1952 roku stwierdziła, że przygotowana sala lekcyjna spełnia wszystkie warunki lokalowe. Zgodę na samodzielną szkołę, Szkoła Podstawowa w Mienianach otrzymała w roku szkolnym 1952/53.

Wraz z biegiem czasu do szkoły zapisywano coraz więcej dzieci, co dawało szansę na rozwój. Jednak warunki bytowe były bardzo ciężkie, uczniowie uczyli się przy lampach naftowych, często w porze wieczorowej. Tadeusz Bartnik podjął wszelkie starania, aby rozpocząć budowę nowej szkoły w Mienianach, w tym czasie po kontrolach Kuratorium Oświaty w Lublinie stwierdzono, że wyniki pracy nauczycielskiej były satysfakcjonujące i w związku z tym, awansowano pana Bartnika na kierownika szkoły pełnej 7 -klasowej. W roku 1956 kierownictwo szkoły objęła pani Maria Czerkas, następnie w latach 1958-1960 pani Edwarda Wojciechowska. W roku 1960 kierownictwo przejęła pani Zofia Grabowska, następnie pan Henryk Litewczuk. Po śmierci męża dyrektorem została znowu pani Zofia Litewczuk.

Wraz z wprowadzanymi reformami szkoła zmieniała swoją strukturę. Od roku 1966 była to szkoła 8-klasowa, od roku 1998 szkoła 6-klasowa (wówczas powołano do życia 3-letnie gimnazja), by znowu wprowadzić szkołę 8-klasową.

Po wielu staraniach, w roku 2013, nadano szkole imię Jana Pawła II. Zmieniało się również kierownictwo szkoły. W latach 2000-2009 dyrektorem był pan Jarosław Łukiewicz, następnie funkcję tę przejęła pani Alina Sidorowicz, a od roku 2021 dyrektorem szkoły jest pan Robert Kryszczuk.

Szkoła miała wiele siedzib, od jednej sali lekcyjnej w prywatnym mieszkaniu, następnie przeniesiona do budynku PGR-u, kolejno do baraku, aż po rok 1966, kiedy wybudowano obecny budynek.

Przełomowym momentem dla rozwoju oświaty i szkolnictwa na Lubelszczyźnie był rok 1961. Nowy okres doprowadził do wzbogacenia i rozwoju bazy materialnej. Mimo wielu zmian zachodzących w szkolnictwie szkoła stale się rozwija, nauczyciele na bieżąco się dokształcają. Uczniowie odnoszą sukcesy w wielu dziedzinach, kwitnie współpraca z lokalną społecznością, instytucjami, innymi szkołami oraz organizacjami.

Zdjęcia sprzed lat…

 Stare zdjęcie, czarno-białe, grupa dzieci w różnym wieku, w tle sad jabłoni

Stare zdjęcie, czarno-białe, grupa dzieci w różnym wieku, w tle sad jabłoni

Stare zdjęcie, czarno-białe, grupa dzieci w różnym wieku, w tle sad jabłoni

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.