Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Napis STOP na czerwonym tle w formie znaku drogowegoUstawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Dotyczy ona pracowników socjalnych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Więcej informacji dotyczących tego zagadnienia znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Do pobrania:

pdfInformator o instytucjach i podmiotach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie - powiat hrubieszowski196.57 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.