Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Napis STOP na czerwonym tle w formie znaku drogowegoUstawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Dotyczy ona pracowników socjalnych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Więcej informacji dotyczących tego zagadnienia znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Do pobrania:

pdfInformator o instytucjach i podmiotach realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie - powiat hrubieszowski196.57 KB