Postać z krawatem stojąca przy zielonej tablicy szkolnej

Nauczyciele

Nauczyciele uczący w roku szkolnym 2022/2023

 1. Dyrektor Szkoły mgr Bożena Nowosad - informatyka
 2. mgr Beata Bielak - religia
 3. mgr Małgorzata Bogucka - edukacja wczesnoszkolna, język rosyjski
 4. mgr Marlena Daruk - edukacja wczesnoszkolna
 5. mgr Grażyna Dyniec - język polski
 6. ks. mgr Andrzej Dzido - religia
 7. mgr Barbara Frykowska - matematyka
 8. mgr Grażyna Jakulewicz - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
 9. mgr Anna Karcz - edukacja przedszkolna, biologia, geografia, pedagog szkolny
 10. mgr Katarzyna Niźnikowska - fizyka, chemia, technika, matematyka
 11. mgr Jerzy Pyc - historia, przyroda, wiedza o społeczeństwie, biblioteka
 12. mgr Ewelina Rybicka - język polski
 13. mgr Alina Sidorowicz - zajęcia logopedyczne
 14. mgr Justyna Świerczek - edukacja przedszkolna
 15. mgr Ewa Tatysiak - edukacja przedszkolna, plastyka, muzyka
 16. mgr Łukasz Wańczycki - wychowanie fizyczne
 17. mgr Agata Zając - język angielski