Po lewej uśmiechnięte dzieci, odświętnie ubrane, z tornistrami, po prawej dziewczynka siedziąca na stercie książek, czyta.

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski- rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca- Klaudia Flis
Zastępca - Jakub Kostrubiec
Sekretarz- Jakub Białek
Skarbnik - Hubert Flis
Członkowie - Natalia Gąsiorowska, Filip Matraszek

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - p. Manuela Draczkowska, p. Alina Pokrywka, p. Marlena Walicka.