Grafika ilustrująca logo Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych.

Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od Państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupiony w ramach programu Laboratoriów Przyszłości sprzęt odpowiada potrzebom naszej szkoły, jest i będzie w przyszłości wykorzystywany na lekcjach obowiązkowych – do realizacji podstawy programowej, a także na zajęciach dodatkowych oraz kołach zainteresowań.

WRZESIEŃ 2023

We wrześniu w  naszej szkole, podobnie jak w  ubiegłym roku szkolnym prowadzone były zajęcia z wykorzystaniem pomocy pozyskanych w ramach programu "Laboratoria przyszłości". Podczas lekcji biologii uczniowie klas 5-7 zapoznawali się z budową mikroskopu oraz obserwowali niewidoczne gołym okiem organizmy żywe. Zastosowanie zakupionego sprzętu pozwoliło uczniom wykorzystywać wiele zmysłów w tym samym czasie , co wpływa na szybsze uczenie się , zapamiętywanie,  na rozwój kompetencji twórczych uczniów, myślenie matematyczne, wnioskowanie oraz kojarzenie .Uczniowie klasy 3 na zajęciach matematycznych budowali róże konstrukcje składające się z figur geometrycznych. Uczniowie klas 5-7 podczas zajęć plastycznych konstruowali różne przedmioty oraz pojazdy wykorzystując zakupione w ramach Laboratorium Przyszłości klocki konstrukcyjne. Zajęcia  te zostały przeprowadzone przez panią Alinę Pokrywka.

Uczniowie poznają budowę mikroskopu
received_713435046784234
Uczniowie poznają budowę mikroskopu
Uczniowie oglądają preparaty pod mikroskopem
received_750493440171452
Uczniowie oglądają preparaty pod mikroskopem
Uczeń buduje konstrukcje z klocków
received_729795182323233
Uczeń buduje konstrukcje z klocków
Uczennica buduje z klocków formy przestrzenne
received_7387507261262753
Uczennica buduje z klocków formy przestrzenne

W ramach zajęć rewalidacyjnych  pani Manuela Drączkowska wykorzystywała długopis 3D.  Podczas zajęć uczeń sam  przygotowywał różne pomoce naukowe, co dodatkowo wzmocniło jego poczucie wartości i sprawstwa.  Możliwość doboru ulubionych kolorów, była dodatkowym atutem, który mobilizował ucznia do ćwiczeń. Zajęcia oprócz koordynacji przestrzennej oraz motoryki małej kształtowały również wyobraźnię ucznia.

Uczeń pracuje z długopisem 3D
IMG_20230424_074030
Uczeń pracuje z długopisem 3D
Auto wykonane długopisem 3D
IMG_20230512_084110
Auto wykonane długopisem 3D
Auto wykonane przez chłopca
IMG_20230512_084116
Auto wykonane przez chłopca
Uczeń prezentuje wykonane przez siebie auto
IMG_20230512_084155
Uczeń prezentuje wykonane przez siebie auto

Na kółku krawieckim prowadzonym przez panią Iwonę Ostrowską  uczennice klasy 6 szyły ozdobne gumki do włosów (Scrunchie), wykorzystując maszynę do szycia. Kółko  stwarza młodym ludziom możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Jest okazją do zdobywania przez dzieci i młodzież nowych umiejętności przydatnych w życiu codziennym. 

Dziewczynka szyje na maszynie do szycia
380758344_660251472865718_7037362019822942984_n
Dziewczynka szyje na maszynie do szycia
Dziewczynka zszywa materiał
385522727_310293368304049_7671350350998934633_n
Dziewczynka zszywa materiał

Na zajęciach  rozwijających kreatywność informatyczną- kółku projektowania 3D prowadzonym przez panią Marlenę Chomiak uczniowie klasy 5 wykonywali modele 3D w programie Tinkercad, a następnie je drukowali za pomocą drukarki 3D Sygnis FlashForge. Pierwsze wydruki przedstawiały sześcienną kostkę do gry, cylinder oraz brelok do kluczy. Drukarka 3D jako narzędzie służące do nauki jak i zabawy pozwoliło uczniom nabyć kolejne umiejętności. Dzięki technologii druku 3D uczniowie mają możliwość udziału w kreatywnych i innowacyjnych zajęciach, a sami nauczyciele, otwarci na nowe sposoby przekazywania wiedzy, mają skuteczne sposoby na urozmaicenie zajęć. 

Uczennice przyglądają się wydrukowi
20230915_125201
Uczennice przyglądają się wydrukowi
Drukowanie kostki sześciennej
20230915_130118
Drukowanie kostki sześciennej
Uczniowie prezentują wydrukowaną kostkę
20230915_131315
Uczniowie prezentują wydrukowaną kostkę
Uczennica przygotowuje wydruk
20231006_130117
Uczennica przygotowuje wydruk
Uczennica projektuje w Tinkercadzie
20231006_131327
Uczennica projektuje w Tinkercadzie
Uczeń przygotowuje wydruk 3D
20231006_131648
Uczeń przygotowuje wydruk 3D
Drukarka podczas drukowania cylindra
20231006_134926
Drukarka podczas drukowania cylindra
Drukarka podczas wydruku breloka
20231009_102415
Drukarka podczas wydruku breloka
Uczniowie trzymają wydruki 3D
20231010_090332
Uczniowie trzymają wydruki 3D
Uczennica podczas pracy z programem Tinkercad
20231013_130340
Uczennica podczas pracy z programem Tinkercad
Uczennica projektuje brelok
20231013_130359
Uczennica projektuje brelok
Uczeń projektuje w Tinkercad
20231013_130404
Uczeń projektuje w Tinkercad
Drukarka podczas wydruku breloka
20231016_101225
Drukarka podczas wydruku breloka
Uczennice z wydrukowanymi brelokami
20231017_093911
Uczennice z wydrukowanymi brelokami
Uczeń z wydrukowanym brelokiem
20231018_084522
Uczeń z wydrukowanym brelokiem

Podczas lekcji techniki uczniowie klasy 6 pod kierunkiem pani Marleny Chomiak sprawdzali swoją kreatywność z wykorzystaniem klocków LEGO, za pomocą których budowali różne konstrukcje. Podczas zajęć uczniowie mieli przed sobą: ogólny temat, zagadnienie/problem do rozstrzygnięcia i klocki LEGO. Nauczyciel stworzył im idealne warunki do kreatywnego i logicznego myślenia oraz działania. Pozwolił, by uczestnicy zajęć samodzielnie dochodzili do wniosków i uczyli się analitycznego myślenia.

Uczennice budują z klocków Lego
20231002_091528
Uczennice budują z klocków Lego
Pierwsze konstrukcje z klocków
20231002_093219
Pierwsze konstrukcje z klocków
Uczniowie budują konstrukcje z klocków
20231002_093229
Uczniowie budują konstrukcje z klocków
Uczniowie podczas budowania konstrukcji z klocków
20231017_105937
Uczniowie podczas budowania konstrukcji z klocków
Uczniowie budują z klocków Lego
20231017_112705
Uczniowie budują z klocków Lego
Pojazdy zbudowane z klocków Lego
20231017_113247
Pojazdy zbudowane z klocków Lego

 

Projekt „Laboratoria Przyszłości”  daje uczniom  szersze możliwości rozwijania swoich zainteresowań, wykorzystania sprzętów w praktycznym działaniu, sprzyja integracji i współtworzeniu kreatywnych zajęć.