Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Ceremoniał szkolny

Ceremoniał szkolny

Sztandar szkoły

Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

 1. Sztandar szkoły został poświęcony 18. września 2013 r.
 2. Wygląd sztandaru przedstawiają poniższe zdjęcia.

Sztandar szkoły przedstawiający Stanisława StaszicaSztandar szkoły zawierający Godło oraz napis " BÓG HONOR OJCZYZNA"

 1. Sztandar przechowywany jest na korytarzu.
 2. Sztandar jest eksponowany podczas uroczystości.

Poczet sztandarowy

 1. Bierze udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych z okazji ważnych wydarzeń szkolnych i lokalnych.
 2. Wybierany jest, co roku spośród uczniów wyróżniających się nienaganną postawą i zachowaniem.
 3. W jego skład wchodzą:
  • chorąży pocztu – uczeń,
  • asysta – uczennica,
  • asysta – uczennica.
 4. Prezentuje się w stroju galowym (biało – czarnym).
 5. Insygnia pocztu sztandarowego:
  • biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
  • białe rękawiczki.

Trojka uczniów szkoły w poczcie sztandarowym

 

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

 1. „zasadnicza” – sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jest w pozycji „zasadniczej”.
 2. „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.
 3. „na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.
 4. „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.
 5. salutowanie sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45 stopni. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.
 6. salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar; „baczność” – bierze sztandar na ramię.

Przekazanie sztandaru

Przebieg:

Osoba prowadząca wydaje komendę:

„Proszę o powstanie. Baczność! Sztandar wprowadzić!”

Wejście pocztu sztandarowego (zajęcie miejsca po lewej stronie od wejścia).

„Do hymnu” (postawa sztandaru: salutowanie w miejscu)

„Po hymnie!” (postawa sztandaru: prezentuj, a potem spocznij)

„Baczność! Pani Dyrektor, „osoba prowadząca” melduje gotowość szkoły do przekazania Sztandaru.

Do przekazania Sztandaru wystąp”.

Oba poczty zbliżają się w stronę dyrektora szkoły (postawa sztandaru: podchodzi w postawie „prezentuj”, a potem w postawie „salutowanie w miejscu”).

Chorąży z pocztu przekazującego Sztandar:

„Przekazuję wam Sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”.

Chorąży z pocztu przyjmującego sztandar:

„Przyjmujemy sztandar szkoły. Będziemy o niego dbać, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie.

Chorąży klęka i całuje Sztandar (postawa sztandaru: „prezentuj”).

Chorąży przekazujący Sztandar podchodzi dwa kroki do przodu i oddaje sztandar chorążemu przyjmującemu Sztandar.

Asysta pocztu przyjmującego sztandar podchodzi do chorążego (postawa sztandaru: „prezentuj”).

Osoba prowadząca wydaje komendę:

„Sztandar wyprowadzić!” (pierwszy wychodzi poczet przekazujący Sztandar, a za nim poczet przyjmujący).

Logo szkoły

Logo szkoły zawierające wizerunek Stanisława Staszica oraz okalające napisy - Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

Logo szkoły prezentowane jest:
 1. nad głównym wejściem do budynku szkolnego,
 2. na papierze firmowym,
 3. na dokumentach szkolnych,
 4. na zaproszeniach, dyplomach,
 5. na witrynie internetowej naszej szkoły.

Ceremoniał wewnątrzszkolny

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich. Uroczystość składa się z części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienia, wyprowadzenie sztandaru) 

Ślubowanie klas pierwszych
 1. Uroczystość jest przygotowywana przez wychowawcę klasy pierwszej i Samorząd Uczniowski. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klasy pierwszej stoją na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu, skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści maja wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego:
  • Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę! Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
 2. Uczniowie na zakończenie powtarzają – ŚLUBUJEMY!
 3. Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię mówi:
  • Pasuję ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława w Czerniczynie.
 4. Pierwszoklasiści otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 1. Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem. Uczniowie występują w strojach odświętnych.
 2. Uroczystość składa się z:
  • części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego),
  • pożegnania absolwentów klas szóstych (okolicznościowe przemówienie),
  • części końcowej (przekazanie sztandaru uczniom klas piątych, wyprowadzenie sztandaru).

Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:
 1. święta państwowe: rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Pracy, Święto Flagi, rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 2. uroczystości okolicznościowe.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.