Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - O nas

Na skrzynce narzędziowej leżąca lista zadań na niej długopis, obok młotek i miarka długości
fot. pixabay.com

O nas

Do podstawowych zadań zakładu należy:

1. Wykonywanie usług i robót remontowych i inwestycyjnych na rzecz zasobów komunalnych, w tym budynków komunalnych mieszkalnych, szkól podstawowych, gimnazjalnych, świetlic, remiz straży pożarnych, innych budynków i obiektów budowlanych.

2. Wykonywanie robót drogowych na drogach gminnych, wewnętrznych, gminnych mostach, przepustach i chodnikach.

3. Utrzymywanie i konserwacja komunalnych ujęć wodnych, wodociągów i urządzeń kanalizacyjnych oraz naliczanie i egzekwowanie należności za dostarczona wodę i odebrane ścieki.

4. Wywóz nieczystości płynnych.

5. Wykonywanie robót wodociagowo-kanalizacyjnych.

6. Wykonywanie konserwacji i eksploatacja urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych, użytkowanych przez gminę i gminne jednostki organizacyjne.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.