Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Grupa 3 i 4 latków

Grupa 3 i 4 latków

Ramowy rozkład dnia w grupie 3- i 4-latków

 • • 7.30 – 8.45
  Schodzenie się dzieci w sali przedszkolnej, zabawy indywidualne, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru
  i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno-wychowawcza w sali. Praca z dzieckiem zdolnym.

  • 8.45 – 9.10
  Zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych.

  • 9.10 – 9.40
  Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

  • 9.40 – 10.25
  Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą
  i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów. Rozwijanie umiejętności manualnych dziecka poprzez wykonywanie prac plastycznych lub w kartach pracy.

  • 10.25 – 11.15
  Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub na placu przedszkolnym.

  • 11.15 – 11.30
  Zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

  • 11.30 – 12.00
  Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

  • 12.00 – 14.00
  Leżakowanie: słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. lub pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

  • 14.00-14.30
  Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

  • 14.30 – 15.00
  Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, praca dyżurnych.

  • 15.00/15.30
  Odbiór dzieci z przedszkola.

  Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00 – 13.00 z podziałem czasu w rozliczeniu tygodniowym:
  • 5 godz. – Zabawa swobodna (1 godz. 15 min. dziennie)
  • 6 godz. 15 min. – Zajęcia i zabawy na powietrzu (1 godz. 15 min. dziennie)
  • 3 godz. 45 min. – Zajęcia dydaktyczne (45 min. dziennie)
  • 10 godz. – Inne czynności – samoobsługa, organizacja, opieka itp. (2 godz. dziennie)

   

ROZKŁAD ZAJĘĆ W GRUPIE 3- I 4-LATKÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

 

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.