Klub "Senior+"

seniorKlub Senior + w Kułakowicach Trzecich działa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Hrubieszów.

Klub dysponuje 15 miejscami. Jest czynny:

  • Środa: 11.30 – 15.30
  • Czwartek: 7.30 – 15.30
  • Piątek: 7.30 – 15.30

Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w budynku byłej szkoły podstawowej, w którym znajdują się następujące pomieszczenia: pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, aneks kuchenny, pomieszczenie kuchenne, szatnia, łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę, prysznic z krzesełkiem i uchwytami, korytarz i taras. Pomieszczenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Opiekę nad funkcjonowaniem Klubu Seniora sprawuje Pani Justyna Szymusiak – pracownik GOPS Hrubieszów.

Uczestnikami Klubu Seniora mogą być osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Hrubieszów. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.
W Klubie „Senior +” uczestnicy mają możliwość podtrzymywać więzi rodzinne oraz sąsiedzkie, co z kolei zapobiega odizolowaniu społecznemu tej grupy wiekowej.

Aktywność seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą. A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach w Klubie „Senior+”.

Do pobrania:

  1. docxRegulamin rekrutacyjny266.45 KB
  2. docxZałącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa296.24 KB
  3. docxZałącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem276 KB
  4. docxZałącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych276.38 KB
  5. docxZałącznik nr 4- Zaświadczenie lekarskie268.94 KB
  6. docxZałącznik nr 5 - wizerunek276.93 KB
  7. docRegulamin organizacyjny377 KB