herb Gminy Hrubieszów

Herb Gminy

Herb Gminy Hrubieszów znajduje się na tarczy herbowej zakończonej w części dolnej półkręgiem. Tarcza podzielona jest poziomo nieco poniżej połowy wysokości na dwie części, z których górna o kształcie poziomego prostokąta zabarwiona jest na kolor czerwony a dolna o kształcie połowy koła zabarwiona jest na kolor zielony.

Godło zbudowane na bazie koła umieszczone jest centralnie na styku części czerwonej i zielonej tarczy i składa się z następujących elementów: trzydziestu pięciu jednakowej wielkości wycinków koła o barwie żółtej /złotej/ ułożonych centrycznie dookoła małego koła o barwie białej /srebrnej/ z symbolicznym nawiązaniem do herbu miasta Hrubieszowa – głowa jelenia i dwa krzyże między rogami. Taki układ godła nawiązuje do położenia Gminy Hrubieszów wokół miasta Hrubieszowa a wycinki koła symbolizują sołectwa wchodzące w skład Gminy. Na czerwonym polu tarczy znajdują się po obu stronach symetrycznie dwa stylizowane kłosy zboża w kolorze żółtym /złotym/ ustawione pionowo, z łodyżkami w kolorze żółtym /złotym/ wychodzącymi z części zielonej tarczy. Jest to nawiązanie do rolniczego charakteru Gminy Hrubieszów. W górnej części czerwonego pola tarczy znajduje się pozioma wstęga koloru białego /srebrnego/ symetrycznie załamana z umieszczoną na części środkowej datą "1973" oznaczająca rok utworzenia Gminy Hrubieszów. Data oraz element z herbu Miasta Hrubieszowa w środkowej części godła wykonane są kolorem czarnym.