Wizerunek Stanisława Staszica z okalającym tekstem " Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie

Statut szkoły

Tu znajdziecie Państwo Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Staszica w Czerniczynie w formie pliku do pobrania.

pdfStatut_szkoły_2022.pdf750.69 KB