Inwestycje i Projekty

Owce wypasane przy grodzisku w Gródku

Wypas muraw kserotermicznych rozpoczęty

Gmina Hrubieszów rozpoczęła właśnie prowadzenie kontrolowanego wypasu muraw kserotermicznych przez owce. Wypas prowadzony jest przy grodzisku w Gródku (dawny gród Wołyń). Jednocześnie rozpoczęto pierwszy z dwóch sezonów wypasu, realizowanego w ramach projektu pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich”, który jest realizowany w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna podtyp 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Logo UE

Przebudowa drogi gminnej w Kułakowicach Trzecich

Logo UE oraz PSOWR

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Flaga UE

Przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie

 Logo UE oraz PSOWR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Flaga UE

Promocja projektu

Niemal od początku realizacji projekt jest promowany na różne sposoby. Przed kilkoma dniami w miejscach realizacji zamieszczone zostały plakaty informacyjne. Przy moście na rzece Huczwa, w pobliżu grodziska w Gródku ustawiono tablicę informacyjną. Informacja o projekcie ukazała się także w wydaniu „Kroniki Tygodnia” z 28 marca 2017 r.

Flaga UE

Projekt pt. "Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich"

Gmina Hrubieszów realizuje projekt pt. Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Niebieska ikonka z literką "I"

Informacje o RPO

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Gmina Hrubieszów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum w Kozodawach”. Szczegóły dotyczące tego projektu zawarte są na stronie internetowej Gminy Hrubieszów pod adresem: www.hrubieszow-gmina.pl

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvs" position.

Wróć do początku strony