Inwestycje i Projekty

Pięć osób przechodzących obok nowo postawionych pawilonów

Pawilony w Czumowie odebrane

Zakończono realizację części zadania inwestycyjnego w ramach projektu pr. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich”. W ramach zrealizowanego zadania w Lasku Czumowskim wybudowano pawilony wystawiennicze – stałe, drewniane, zadaszone wiaty dla turystów, zgrupowane w dwa obiekty: w jednym z 12 stanowisk, a w drugim 12. W pawilonach można podziwiać zdjęcia przyrodnicze prezentujące najcenniejsze gatunki i siedliska, występujące na obszarach Natura 2000: Dolina Środkowego Bugu i Zachodniowołyńska Dolina Bugu. Gatunki te i siedliska są charakterystyczne dla nadbużańskiej Gminy Hrubieszów.

Logo UE

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gródku

logo potrjne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gródku” mająca na celu udostępnienie mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Flaga UE

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i indywidualnych oczyszczalni ścieków w m. Cichobórz, Kosmów i Ślipcze

Logo UE oraz PSOWR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Murawa kserotermiczna po wykoszeniu

Murawy wykoszone

Wyłoniony, w ostatnim czasie, przez Gminę Hrubieszów wykonawca wykosił murawy kserotermiczne w ramach jednego z zadań projektu pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich”. Korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych wykonawca wykosił działkę o powierzchni ok. 0,10 w Teptiukowie, na której znajduje się siedlisko murawy kserotermiczne.

Grodzisko po wypasie owiec

Zakończono pierwszy sezon wypasu

Gmina Hrubieszów zakończyła pierwszy sezon wypasu działki nr 55 (grodzisko) w Gródku, realizowanego w ramach projektu pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich”.

Flaga UE

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym

Wójt Gminy Hrubieszów ogłosił postępowanie przetargowe na roboty budowlane w ramach projektu pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich”.

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvs" position.

Wróć do początku strony