Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Zapytanie ofertowe - Wymiana stolarki Czumów

czerwony megafon na białym tle
fot. pixabay.com

Zapytanie ofertowe - Wymiana stolarki Czumów

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych nr 3 i 4 w zabytkowym pałacu w Czumowie. Inwestycja polegać będzie na wymiana 31 szt. okien oraz 5 szt. drzwi zewnętrznych wykonanych z drewna sosnowego w lokalach mieszkalnych nr 3 i 4, usytuowanych w zabytkowym pałacu w Czumowie, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Lubelskiego pod nr A/602, stanowiących własność prywatną Barbary i Mariana małż. Pawlak. Na zamówienie składa się wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na działce nr 107/3 w miejscowości Czumów, gmina Hrubieszów, zgodnie z załączonymi: dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę oraz z koniecznością uzgodnienia szczegółowych rysunków wykonawczych i kolorystyki stolarki z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Do pobrania:

  1. docxZapytanie_ofertowe.docx25.86 KB
  2. docZałącznik_Nr_1._Wzór_formularza_ofertowego.doc42 KB
  3. docxZałącznik_Nr_2._Projekt_umowy.docx27.33 KB
  4. zipZalacznik_Nr_3_Dokumentacja_projektowa.zip19.94 MB
  5. pdfZałącznik_Nr_4._Decyzja_pozwolenia_na_budowę.pdf360.36 KB
  6. pdfZałącznik_Nr_5._Decyzja_Wojewódzkiego_Konserwatora_Zabytków.pdf450.34 KB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.