Logo BIP

Ogłoszenie wyników o przeprowadzonych konsultacjach

Ogłoszenie wyników o przeprowadzonych konsultacjach projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Ogłoszenie dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Hrubieszów link poniżej:

https://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/?id=83&action=details&document_id=1939971