postać krzycząca prze megafon

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju ponad lokalnego Hrubieszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły dostępne pod adresem: https://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=76&action=details&document_id=1933456