postać krzycząca przez megafon

Udział w badaniu odbiorców usług w pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie zaprasza do wypełnienia poniższych ankiet. Badanie realizowane jest przez Zespół Badawczy Uczelni Korczaka, we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej i dotyczy usług społecznych świadczonych przez instytucje gminne i powiatowe na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.

Badanie jest w pełni anonimowe, wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

Zapraszamy!

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów:

https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności):

https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy zastępczej: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Ankieta dla osób w kryzysie psychicznych: https://pbs.pl/dus04A_ankieta