Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Bank Żywności - wydawanie skierowań na pomoc żywnościową 2021-2027

logo
www.bankizywnosci.pl

Bank Żywności - wydawanie skierowań na pomoc żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że od dnia 02 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r. będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:

  • 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
  • 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy w godzinach pracy tut. Ośrodka: Od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod nr tel. 84 696 58 57.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc grudzień 2023r. np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Więcej informacji raz dokumenty do pobrania znajda Państwo również pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.