Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Flaga, Godło Polski, Logo MRiPS
gov.pl

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Gmina Hrubieszów przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie po raz kolejny przystąpiła w 2024 r. do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Całkowita Wartość Programu - 516 120,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 516 120,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatami Programu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Osoby zainteresowane Programem prosimy o zgłaszanie się w terminie do 15-tego marca 2024 r.
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie pokój nr 6, ul. B.Prusa 8, 22-500 Hrubieszów bądź pod numerem telefonu 84-696-58-57

 

plak29

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.