Grafika przedstawia napis: wyniki konkursu ziemniaczany stworek. Na zielonym tle znajdują się zdjęcia dwóch zwycięskich stworków.

Wyniki konkursu Ziemniaczany Stworek

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach.

Celem konkursu było wykonanie pracy przestrzennej (ziemniak jako najważniejszy element) oraz poruszenie wyobraźni przestrzennej i artystycznej dzieci.
Konkurs adresowany był do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz klas 1 - 3 szkół podstawowych.

Konkurs był rozpatrywany w dwóch kategoriach:

  • kategoria 1 – przedszkole, 6-latki, oddział "0"
  • kategoria 2 – szkoła podstawowa (klasy 1-3).

Na konkurs wpłynęło 60 prac, w tym 31 prac w kategorii 1 oraz 29 prac w kategorii 2.

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Malwina Filańska-Marcych - Przewodnicząca
2. Paulina Machometa - Członek
3. Agnieszka Gągoł - Członek
po szczegółowej analizie prac przyznała nagrody.

W kategorii 1:

Miejsce 1 – Fabian Barańczuk, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu
z/s w Kozodawach
Miejsce 2 – Antonina Weremij, Punkt Przedszkolny w Obrowcu
Miejsce 3 – Maja Bida, Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Husynnem

W kategorii 2:

Miejsce 1 – Zofia Nadzieja Szewczuk, Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
Miejsce 2 – Wójcik Antoni, Szkoła Podstawowa w Moniatyczach
Miejsce 3 – Aleksandra Lipka, Szkoła Podstawowa w Moniatyczach

Dodatkowo postanowiono przyznać wyróżnienia.

W kategorii 1 przyznano 1 wyróżnienie:
Kacper Martyniuk, Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie.

W kategorii 2 przyznano 1 wyróżnienie:
Jakub Steciuk, Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie

Nagrody zostaną wręczone Zwycięzcom we wskazanych w zgłoszeniach szkołach i przedszkolach.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu, gratulujemy kreatywności oraz wspaniałych pomysłów!

Ziemniaczany stworek
Ziemniaczany stworek
Ziemniaczany stworek
Ziemniaczany stworek
Ziemniaczany stworek
Ziemniaczany stworek
Ziemniaczany stworek
Ziemniaczany stworek