Dofinansowanie bibliotek Gminy Hrubieszów

DOFINANSOWANIE DLA BIBLIOTEK GMINY HRUBIESZÓW

Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W ramach dofinasowania dla bibliotek publicznych na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach otrzymał w 2023 r. dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8 000 zł. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytet1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.