Gmina Hrubieszów - Skarb Czarnoziemu - Gmina

Informacje o gminie Hrubieszów

Położenie geograficzneKontur mapy Polski ze wskazanym miejscem gdzie znajduje się Warszawa a gdzie Gmina Hrubieszów

Gmina Hrubieszów znajduje się w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, przy granicy z Ukrainą, nad jedną z najpiękniejszych rzek w Europie, wokół najdalej na wschód wysuniętego miasta Polski, Hrubieszowa. Gmina Hrubieszów – oddalona od wielkich aglomeracji miejsko przemysłowych – posiada duży potencjał przyrodniczo-kulturowy. Czyste powietrze, piękne lasy, ostoja ptactwa i zwierzyny oraz parki krajobrazowe zachęcają do wypoczynku i uprawiania turystyki. Obecność rzeki Bug i Huczwy daje wspaniałe warunki do wędkowania.

Historia

Przebogata historia tej ziemi pozostawiła po sobie wiele pamiątek: pałace i dworki, kościoły i kapliczki, kopce i kurhany a tajemnice ukryte w ziemi wciąż przyciągają archeologów. Na miłośników krajoznawstwa i czynnego wypoczynku czeka wiele atrakcji. Masłomęcz to legendarna miejscowość, która zasłynęła z odkrycia na jej terenie osady i cmentarzyska Gotów (II-IV w. n.e.). Można tutaj zobaczyć replikę Chaty Gockiej o wym. 5m x 10m. Goci, podążając ze Skandynawii do „lepszego świata” – południowo-wschodniej Europy, zatrzymali się na ok. 200 lat w Kotlinie Hrubieszowskiej. Rozwinęli tutaj jedną z najbardziej fascynujących kultur Starożytnej Europy. Ślipcze przyciąga malowniczym przełomem Bugu przez lessowe wzniesienia a także tajemniczymi kurhanami; w Cichobórzu zobaczymy ostoję czapli siwej. Czumów wabi XIX wiecznym pałacykiem; Gródek wczesnośredniowiecznym grodziskiem (Grody Czerwieńskie), położonym nieopodal ujścia Huczwy do Bugu oraz wieżą widokową, która jest wspaniałym punktem widokowym na Królewski Kąt - bagniste obniżenie na pograniczu gródecko - czumowskim. Właśnie tędy w 1018 roku Bolesław Chrobry przeprawiał się przez Bug podczas wyprawy na Kijów. Husynne szczyci się słynnym na całą Polskę szlakiem bocianich gniazd, Moroczyn zaś ekscytuje tajemniczymi ruinami dawnego zespołu dworskiego. W Dziekanowie możemy zobaczyć pamiątki po byłym Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim: zarządcówkę, kuźnię oraz grobowiec pierwszego prezesa. TRH to fundacja Stanisława Staszica założona w 1816 r. – „...dla ratowania się wspólnie w nieszczęściach” – była pierwszą tego rodzaju organizacją rolniczą w Europie. Drewnianą architekturę sakralną reprezentują dwie świątynie. Pierwsza to kościół w Moniatyczach z 1870 roku, z XVIII-to wiecznymi rzeźbami św. Anny i św. Joachima, dzieł artystów szkoły lwowskiej. Druga to grekokatolicka cerkiew w Szpikołosach z 1801 roku (obecnie kościół), przypominająca czasy prześladowań unitów przez władze carskie.

Turystyka

W zwiedzaniu naszej gminy pomogą turyście szlaki turystyczne i rozwinięta baza noclegowa. Oprócz gminnych tras turystycznych, przez teren gminy Hrubieszów prowadzi: Szlak Nadbużański (Kózki - Dołhobyczów), Nadbużański Szlak Rowerowy (Janów Podlaski - Hrubieszów), Szlak Gocki (Masłomęcz - Kryłów) oraz Transgraniczny Szlak Turystyczny (Bełżec - Bełz – Bełżec). Bazę noclegową gminy stanowi Turystyczna Baza Noclegowa przy Szkole Podstawowej w Husynnem i 9 gospodarstw agroturystycznych, w tym 5 nad Bugiem. Obrowiec i okolice można zwiedzać na koniu, bryczce lub na wozie czy saniach. Przebywając w gospodarstwach agroturystycznych poznamy specjały tutejszej kuchni regionalnej. Możemy zjeść sahar, karkówkę policyjną, szynkę z pieca, pierogi z soczewicą i kaszą, kartoflańce, swojskie wyroby wędliniarskie, swojski chleb, uatrakcyjnić posiłki wspaniałymi nalewkami, likierami i winami. Polecamy również słynny smalec hrubieszowski.

Kultura i tradycja

Gmina Hrubieszów pielęgnuje swoje bogate dziedzictwo kulturowe i prezentuje je podczas gminnych imprez. O naszych wyjątkowych pradziejach przypomina corocznie organizowana Biesiada Archeologiczna w Masłomęczu. O Staszicowskiej Fundacji dowiedzieć się można podczas cyklicznych Regionalnych Obchodów Staszicowskich w Dziekanowie. Tradycje hrubieszowskich wsi zobaczymy uczestnicząc w gminnym Święcie Plonów. Ponadto bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się: Królewski Jarmark Nadbużański” organizowany w ramach Dnia Samorządu Terytorialnego w Lasku Czumowskim i Hrubieszowska Biesiada Błotna Kół Gospodyń Wiejskich w Gródku. W większości z nich uczestniczą zespoły śpiewacze z zaprzyjaźnionych gmin, ale przede wszystkim nasze rodzime zespoły a także kabarety z Gródka, Moroczyna i Wolicy. Jest to także okazja do zaprezentowania wielu obrzędów dawnego życia codziennego.

jpgmapa turystyczna901.12 KB

Władze Gminy Hrubieszów

 herb Gminy HrubieszówWójt Gminy:

 • Tomasz Zając, tel. 846 962 794

Przewodnicząca Rady Gminy:

 • Aneta Dąbrowska, tel. 846 962 681 w. 14

Sekretarz Gminy:

 • Robert Palichleb, tel. 846 962 681 w. 18

Skarbnik Gminy:

 • Tomasz Janiec, tel. 846 962 681 w. 19

Sołectwa i sołtysi

Gmina Hrubieszów liczy w sumie 36 sołectw:

Wykaz sołectw i sołtysów w Gminie Hrubieszów

 1. Bulińska Aneta - Annopol
 2. Sendecki Zbigniew - Brodzica
 3. Kasprzyk Longin - Cichobórz
 4. Jezierski Ireneusz - Czumów
 5. Walencik Edward - Czerniczyn
 6. Frankiewicz Sylwester - Czortowice
 7. Walencik Paweł - Dziekanów
 8. Dąbrowska Aneta - Dąbrowa
 9. Zawadzka Alicja - Gródek
 10. Myśliwiec Roman - Husynne
 11. Wymiatał Mirosława - Janki
 12. Watrak Katarzyna - Kobło
 13. Pawlak Franciszek - Kosmów
 14. Kurzępa Irena - Kozodawy
 15. Zając Andrzej - Kułakowice Pierwsze
 16. Skrzypczyk Krystian - Kułakowice Drugie
 17. Pieczykolan Katarzyna - Kułakowice Trzecie
 18. Rudzińska Anna - Łotoszyny
 19. Gontarz Lucyna - Masłomęcz
 20. Kosior Jan - Metelin
 21. Wójcik Konrad - Moniatycze
 22. Przyczyna Tadeusz - Moniatycze – Kolonia
 23. Topor Roman - Moroczyn
 24. Kwoka Piotr - Mieniany
 25. Graf Anna - Nowosiółki
 26. Palichleb Beata - Obrowiec
 27. Rutkowska Agnieszka - Stefankowice
 28. Szewczuk Ireneusz - Stefankowice - Kolonia
 29. Kościuk Dariusz - Szpikołosy
 30. Drzygało Robert - Ślipcze
 31. Panasiewicz Witold - Świerszczów
 32. Żmura Jan - Teptiuków
 33. Lebiedowicz Tadeusz - Turkołówka
 34. Ogoń Marian - Ubrodowice
 35. Hojda Marcin - Wolica
 36. Wójcik - Grabarczuk Ewa - Wołajowice

Honorowy Patronat Wójta Gminy Hrubieszów

O Patronat Honorowy Wójta Gminy Hrubieszów może ubiegać się organizator imprezy, wydarzenia bądź przedsięwzięcia, które posiadają zasięg lub rangę gminną, a ich realizacja jest zbieżna z zadaniami gminy i służy promocji oraz rozwojowi gminy Hrubieszów. Wniosek o Honorowy Patronat Wójta ( wg. wzoru) należy przesłać na adres siedziby Urzędu Gminy Hrubieszów lub dostarczyć osobiście do pokoju Nr 15.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy Hrubieszów lub otrzymać w komórce właściwej ds. rozwoju gminy. Każdy kto ubiega się o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Hrubieszów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem dostępnym na stronie gminy.

Do pobrania:

pdf1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Patronatu Wójta Gminy Hrubieszów.pdf89.38 KB

pdf2. Regulamin objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów.pdf143.59 KB

pdf3. Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Hrubieszow.pdf214.57 KB

pdf4, Sprawozdanie z realizacji wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów.pdf122.39 KB

Rada Gminy

Skład Rady Gminy Hrubieszów – Kadencja 2024-2029

 1. DĄBROWSKA ANETA - PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY HRUBIESZÓW
 2. KOŚCIUK DARIUSZ - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY HRUBIESZÓW
 3. SOLAK IRENEUSZ - WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY HRUBIESZÓW
 4.  DĄBROWSKI JAN
 5. FEDORCZUK JERZY
 6. JEZIERSKI IRENEUSZ
 7. KOT ARTUR
 8. NIEMIEC SŁAWOMIR
 9. PUZIO MATEUSZ
 10. RUDZIŃSKA ANNA
 11. WALENCIK EDWARD
 12. WALENCIK PAWEŁ
 13. WOŁOSZYN MATEUSZ
 14. ZADURA AGATA
 15. ZDZIENICKA BARBARA

Logo Gminy

W logotypie zauważalne są dwie litery L. Nawiązują one do pierwszej litery z nazwy województwa w jakim znajduje się Gmina Hrubieszów–LUBELSKIE. Układ tych liter odzwierciedla również geograficzne położenie gminy, która otacza swoim terenem miasto Hrubieszów. Litera L znajdująca się z prawej strony logotypu (odwrócona), swoim kształtem i kolorem nawiązuje do liścia, układu pól–jest to symbol rolnictwa, które jest jednym z ważniejszych atutów Gminy Hrubieszów. Jest niewątpliwie skarbem, jaki daje znajdujący się tak licznie na tych terenach czarnoziem- to, co można znaleźć na ziemi. Litera L znajdująca się po lewej stronie, symbolizuje sam czarnoziem. W dolnej części litery ukryta została gocka fibula, kolokwialnie zwana „kaczką gocką”. Wykopalisko z Masłomęcza w tym logotypie wskazuje na skarb naukowy, archeologiczny, który skrywa w sobie czarnoziem w Gminie Hrubieszów- to, co można znaleźć w ziemi. Układ opisanych liter pozwala dostrzec ukrytą literę H–pierwszą literę od nazwy gminy HRUBIESZÓW.

Do pobrania:

pdfksiega_znaku.pdf1.69 MB

Przydatne linki

 

Jeżeli znalazłeś błąd na tej stronie bądź masz uwagi dotyczące jej funkcjonowania napisz na adres: sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Nota informacyjna

Informacje opublikowane w niniejszym serwisie pochodzą ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Hrubieszów. Za prawidłowość informacji odpowiedzialność ponosi konkretna jednostka, która opublikowała informację lub jest zobligowana do jej publikacji. 

Wszelkie przepisy prawa podane na tej stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.